Mesekönyv amit kedvelnek a kicsik

A felcseperedő ifjoncnak fergeteges szüksége van arra, hogy mesekönyv olvasásával átlássa a szerény emberi kapcsolatokat, szimpatizáljon a bajnokokkal és felismerje a rosszakat

Mesekönyv - A mesekönyv üzenete ezenfelül szerfelett hasznos és kulcsponti a kölyök haladása nézőpontjából mivelhogy annak segítségével nő képzelőtehetsége, szókincse, a mese szereplőivel azonosulva átélhet másfajta szituációkat feloldhatja a benne felhalmozott feszültséget. A mesekönyv ideje sohasem évül el. A mesékre folyamatosan igény van, mivel mindenki vágyódik a varázslatra a borzongásra.

Sok modern mesetörténettel ellentétben, a mesekönyv meséiben a gonoszság éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz szinte minden mesében alakot ölt valamelyik szereplőben, és megnyilvánul tetteiben, mint ameddig mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség hordozza azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért harcolni kell. A népmesék az egzisztenciális bajokat mindig tömören és egyértelműen fogalmazzák meg. Így a ifjonc a kérdés lényegével szembesül, míg a bonyolultabb cselekmény csak összezavarná Őt. A mesekönyv minden tényállást leegyszerűsít. Alakjait precíz vonallal rajzolja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. résztvevőiben kicsi az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek.

Címkék: Mesekönyv

Forrás: meseld.hu, 2017-05-07 17:48